POSLOVNO RUKOVODSTVO

POSLOVNO RUKOVODSTVO SPD RADNIČKI

Bratislav Uraković – direktor
Žika Ceković – izvršni direktor
Dušan Vulović – pomoćnik direktora za sport

SKUPŠTINA DRUŠTVA
Saša Marković – predsednik Skupštine društva
Nenad Luković – član
Aleksandar Davidović – član

SPD Radnicki logo