You are currently viewing Kaća, hvala ti za sve

Kaća, hvala ti za sve

Pomoćnik direktora za marketing Sportskog privrednog društva Radnički, Katarina Đoković, napustila je ovu funkciju posle nešto više od godinu dana uspešnog rada. Ona će svoju poslovnu karijeru nastaviti na mestu sekretara Sekretarijata za međunarodnu i unutrašnju saradnju, poslove protokola i saradnju sa medijima grada Kragujevca.

U vremenu kada su postavljani temelji jedne višečlane i kompleksne organizacije kao što je SPD Radnički, Katarina je kao osoba izraženih organizacionih sposobnosti i jasne vizije uspela da izdigne marketing službu na jedan izuzetno visok nivo, a tome u prilog idu i brojne pohvale od strane šire javnosti. SPD Radnički je postao ozbiljan brend, a najveće zasluge za to idu upravo na Katarinin račun.

Kao nekadašnja novinarka, Katarina je uspostavila odličnu saradnju sa medijima, osiguravši tako SPD Radnički konstantnu prisutnost u sredstvima javnog informisanja.

Kaća se nikada nije zadovoljavala učinjenim, već je uvek nastojala da ide napred, težeći konstantnim inovacijama. Izuzetno posvećena svom poslu, vredna i kreativna, ona je unela brojne novine i pomogla da se i druge oblasti u okviru SPD Radnički podignu na najviši mogući nivo.

Rastanci su po pravilu teški i sigurno da je Kaćin odlazak veliki gubitak za SPD Radnički, ali smo u isto vreme srećni što će svoje ljudske i profesionalne kvalitete staviti u funkciju boljitka svih građana Kragujevca.

Sportsko privredno društvo Radnički još jednom koristi priliku da se zahvali Katarini na dosadašnjem radu i želi joj puno sreće u daljoj poslovnoj karijeri, uz napomenu da će zauvek ostati značajan deo naše velike porodice.

Boki Ilić

Ostavite odgovor