Dokument
KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA BR. 1.2.10/20 -otvoreni postupak- Prevoz sportista – (po partijama )
478.00 KB
3 30/06/2020 Preuzeti
POZIV ZA PODNOŠENjE PONUDA – Za otvoreni postupak J.N. broj 1.2.10/20 Prevoz sportista
59.00 KB
1 30/06/2020 Preuzeti
ODLUKA o dodeli ugovora za uslugu mobilne telefonije
838.61 KB
3 25/06/2020 Preuzeti
OBAVEŠTENjE o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti br. 1.1.20/20 – Nabavka bazenske hemije – PRVA PARTIJA
13.59 KB
0 24/06/2020 Preuzeti
Centralizovana J.N. – Odluka o dodeli ugovora održavanje higijene J.N. br. 1.2.1/20
2.25 MB
0 23/06/2020 Preuzeti
Centralizovana J.N. – Odluka o dodeli ugovora FTO J.N. br. 1.2.2/20
1.03 MB
0 23/06/2020 Preuzeti
OBAVEŠTENjE o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti br. 1.2.14/20 usluga održavanja bezbednosti kupača
46.86 KB
4 16/06/2020 Preuzeti
OBAVEŠTENjE o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti br. 1.1.20/20 Održavanje bazenske opreme – DRUGA PARTIJA
45.37 KB
1 16/06/2020 Preuzeti
ODLUKA o dodeli ugovora za nabavku usluga održavanja bezbednosti kupača
780.88 KB
1 15/06/2020 Preuzeti
ODLUKA o dodeli ugovora DRUGA PARTIJA – ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) BAZENSKE OPREME
775.86 KB
0 15/06/2020 Preuzeti
ODLUKA o dodeli ugovora PRVA PARTIJA – NABAVKA BAZENSKE HEMIJE
1.05 MB
1 15/06/2020 Preuzeti
OBAVEŠTENjE o zaključenom ugovoru u postupku centralizovane J.N. br. 1.1.4/20 Vulkanizerske usluge – DRUGA PARTIJA
14.31 KB
0 15/06/2020 Preuzeti
OBAVEŠTENjE o zaključenom ugovoru u postupku centralizovane J.N. br. 1.1.420 Nabavka automobilskih guma za putnička vozila – PRVA PARTIJA
14.42 KB
0 15/06/2020 Preuzeti
OBAVEŠTENjE o zaključenom ugovoru u postupku centralizovane J.N. br. 1.2.8/20 Usluga fiksne telefonije
15.56 KB
0 15/06/2020 Preuzeti
OBAVEŠTENjE o zaključenom ugovoru u postupku centralizovane J.N. br. 1.2.3/20 Usluga servisiranja računara
15.97 KB
0 10/06/2020 Preuzeti
OBAVEŠTENjE o zaključenom ugovoru u postupku centralizovane J.N. br. 1.2.7/20 Usluga tehničkog pregleda vozila
15.78 KB
1 10/06/2020 Preuzeti
OBAVEŠTENjE o zaključenom ugovoru u postupku centralizovane J.N. br. 1.2.4/20 Usluga servisiranja štampača i reciklaža tonera
16.04 KB
0 10/06/2020 Preuzeti
ODLUKA o dodeli ugovora za J.N. br. 1.1.7/20 – nabavka sredstava za higijenu
814.19 KB
3 13/05/2020 Preuzeti
OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru u postupku centralizovane J.N. br. 1.1.2/20 – Kancelarijski meterijal PRVA PARTIJA (Papir, papirna galanterija i sitan kancelarijski materijal)
64.87 KB
2 11/05/2020 Preuzeti
OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru u postupku centralizovane J.N. br. 1.1.2/20 – Kancelarijski materijal DRUGA PARTIJA (Obrasci, knjige i drugi štampani materijal)
69.85 KB
4 11/05/2020 Preuzeti
OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru u postupku centralizovane J.N. br. 1.1.5/20 – Nabavka novih tonera
65.59 KB
3 11/05/2020 Preuzeti
OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru u postupku J.N. male vrednosti br. 1.2.15/20 – Usluga obezbeđivanja fizičko tehničkom zaštitom
49.61 KB
4 11/05/2020 Preuzeti
Odluka o dodeli ugovora za J.N. br. 1.2.15/20 – Usluga video nadzora (usluga obezbeđenja fizičko – tehničkom zaštitom)
948.64 KB
6 22/04/2020 Preuzeti
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za J.N. br. 1.1.13/20 – Nabavka materija za održavanje – treća partija – boje i lakovi
16.75 KB
5 21/04/2020 Preuzeti
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za J.N. br. 1.1.13/20 – Nabavka materija za održavanje – druga partija – vodoinstalacioni materijal
16.66 KB
3 21/04/2020 Preuzeti
Obaveštenje o zaključenom ugovoru za J.N. br. 1.2.11/20 – Ugostiteljske usluge – druga partija – ishrana sportista
16.08 KB
8 21/04/2020 Preuzeti
Konkursna dokumentacija za J.N. male vrednosti br. 1.2.15/20 – usluga obezbeđivanja fizičko-tehničkom zaštitom (video nadzor)
686.50 KB
9 14/04/2020 Preuzeti
Poziv za podnošenje ponuda za J.N. male vrednosti br. 1.2.15/20 – usluga obezbeđivanja fizičko-tehničkom zaštitom (video nadzor)
56.50 KB
4 14/04/2020 Preuzeti
Odluka o dodeli ugovora za J.N. br. 1.1.5/20 nabavka novih tonera
1.21 MB
5 10/04/2020 Preuzeti
Odluka o dodeli ugovora za J.N. br. 1.1.2/20 nabavka kancelarijskog materijala DRUGA PARTIJA – obrasci, knjige i ostali štampani materijal
1.16 MB
5 10/04/2020 Preuzeti
Odluka o dodeli ugovora za J.N. br. 1.1.2/20 nabavka kancelarijskog materijala PRVA PARTIJA – papir, papirna galanterija i drugi sitan kancelarijski materijal
1.40 MB
5 10/04/2020 Preuzeti
Odluka o dodeli ugovora za J.N. br. 1.1.13/20 materijal za održavanje po partijama – DRUGA PARTIJA vodoinstalacioni materijal
707.06 KB
4 06/04/2020 Preuzeti
Odluka o dodeli ugovora za J.N. br. 1.1.13/20 materijal za održavanje po partijama – TREĆA PARTIJA boje i lakovi
1.05 MB
4 06/04/2020 Preuzeti
Odluka o dodeli ugovora za J.N. br. 1.2.11/20 Ugostiteljske usluge po partijama – DRUGA PARTIJA ishrana sportista
919.90 KB
6 01/04/2020 Preuzeti
Odluka o dodeli ugovora za J.N. br. 1.2.11/20 ugostiteljske usluge po partijama – PRVA PARTIJA smeštaj sportista
747.11 KB
6 01/04/2020 Preuzeti
IV obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda za J.N. br. 1.1.13/20 – nabavka materijala za održavanje po partijama
16.88 KB
6 01/04/2020 Preuzeti
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda za J.N. br. 1.1.13/20 – nabavka materijala za održavanje po partijama
16.50 KB
5 30/03/2020 Preuzeti
III izmena konkursne dokumentacije J.N. br. 1.1.13/20 – nabavka materijala za održavanje
20.16 KB
6 30/03/2020 Preuzeti
Odgovor III na pitanja ponuđača J.N. br. 1.1.13/20 – nabavka materijala za održavanje
16.84 KB
3 30/03/2020 Preuzeti
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda J.N. br. 1.1.13/20 – Nabavka materijala za održavanje – po partijama
18.34 KB
3 27/03/2020 Preuzeti
II Izmena konkursne dokumentacije J.N. br. 1.1.13/20 – treća partija – boje i lakovi
20.47 KB
3 27/03/2020 Preuzeti
Odgovor II na pitanja ponuđača J.N. br. 1.1.13/20 – nabavka materijala za održavanje
16.22 KB
2 27/03/2020 Preuzeti
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda J.N. br. 1.2.11/20 – ugostiteljske usluge
16.70 KB
7 25/03/2020 Preuzeti
1. izmena konkursne dokumentacije za ugostiteljske usluge J.N. br. 1.2.11/20
21.46 KB
8 25/03/2020 Preuzeti
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda – J.N. br. 1.1.13/20 nabavka materijala za održavanje
16.97 KB
2 25/03/2020 Preuzeti
1. izmena konkursne dokumentacije J.N. br. 1.1.13/20
30.60 KB
4 25/03/2020 Preuzeti
1. odgovor na pitanja ponuđača – nabavka materijala za održavanje
15.15 KB
3 25/03/2020 Preuzeti
OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka potrošnog materijala 1.1.13/20 PRVA PARTIJA – Elektromaterijal
15.46 KB
4 20/03/2020 Preuzeti
KONKURSNA DOKUMENTACIJA J.N. male vrednosti br. 1.1.13/20 nabavka potrošnog materijala (po partijama)
737.00 KB
4 19/03/2020 Preuzeti
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za J.N. 1.1.13/20 materijal za održavanje – po partijama
55.50 KB
2 19/03/2020 Preuzeti
Obaveštenje o obustavi postupka J.N. nabavka materijala za održavanje druga partija nabavka vodoinstalacioni materijal
14.49 KB
2 18/03/2020 Preuzeti
Odluka o obustavi postupka TREĆA PARTIJA-boje i lakovi
457.60 KB
3 13/03/2020 Preuzeti
Odluka o obustavi postupka DRUGA PARTIJA-vodoinstalacioni materijal
462.08 KB
3 13/03/2020 Preuzeti
Odluka o dodeli ugovora PRVA PARTIJA-elektromaterijal
1.33 MB
2 13/03/2020 Preuzeti
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
69.58 KB
7 09/03/2020 Preuzeti
I izmena Konkursne dokumentacije J.N. br. 1.1.13/20
76.75 KB
5 09/03/2020 Preuzeti
Odgovor I – materijal za održavanje
243.50 KB
1 09/03/2020 Preuzeti
KONKURSNA DOKUMENTACIJA Ј.N. male vrednosti br. 1.1.13/20 nabavka materijala za održavanje – po partijama
318.68 KB
10 03/03/2020 Preuzeti
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti broj 1.1.13/20 materijal za održavanje – po partijama
81.66 KB
6 03/03/2020 Preuzeti
KONKURSNA DOKUMENTACIJA J.N. broj 1.2.11/20 otvoreni postupak
293.21 KB
29 25/02/2020 Preuzeti
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za otvoreni postupak J.N. broj 1.2.11/20 ugostiteljske usluge po partijama
81.01 KB
26 25/02/2020 Preuzeti
OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru u otvorenom postupku javne nabavke – Nabavka električne energije 1.1.3/19
15.80 KB
8 17/12/2019 Preuzeti
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru u postupku centralizovane javne nabavke – usluga osiguranja imovine 1.2.7/19
590.13 KB
7 25/11/2019 Preuzeti