fbpx
Dokument
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda J.N. br. 1.1.13/20 – Nabavka materijala za odrzavanje – po partijama
18.34 KB
0 27/03/2020 Preuzeti
II Izmena konkursne dokumentacije J.N. br. 1.1.13/20 – treća partija – boje i lakovi
20.47 KB
0 27/03/2020 Preuzeti
Odgovor II na pitanja ponuđača J.N. br. 1.1.13/20 – nabavka materijala za održavanje
16.22 KB
0 27/03/2020 Preuzeti
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda J.N. br. 1.2.11/20 – ugostiteljske usluge
16.70 KB
1 25/03/2020 Preuzeti
1. izmena konkursne dokumentacije za ugostiteljske usluge J.N. br. 1.2.11/20
21.46 KB
3 25/03/2020 Preuzeti
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda – J.N. br. 1.1.13/20 nabavka materijala za održavanje
16.97 KB
0 25/03/2020 Preuzeti
1. izmena konkursne dokumentacije J.N. br. 1.1.13/20
30.60 KB
1 25/03/2020 Preuzeti
1. odgovor na pitanja ponuđača – nabavka materijala za održavanje
15.15 KB
1 25/03/2020 Preuzeti
OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti – nabavka potrošnog materijala 1.1.13/20 PRVA PARTIJA – Elektromaterijal
15.46 KB
1 20/03/2020 Preuzeti
KONKURSNA DOKUMENTACIJA J.N. male vrednosti br. 1.1.13/20 nabavka potrošnog materijala (po partijama)
737.00 KB
2 19/03/2020 Preuzeti
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za J.N. 1.1.13/20 materijal za održavanje – po partijama
55.50 KB
0 19/03/2020 Preuzeti
Obaveštenje o obustavi postupka J.N. nabavka materijala za održavanje druga partija nabavka vodoinstalacioni materijal
14.49 KB
0 18/03/2020 Preuzeti
Odluka o obustavi postupka TREĆA PARTIJA-boje i lakovi
457.60 KB
2 13/03/2020 Preuzeti
Odluka o obustavi postupka DRUGA PARTIJA-vodoinstalacioni materijal
462.08 KB
1 13/03/2020 Preuzeti
Odluka o dodeli ugovora PRVA PARTIJA-elektromaterijal
1.33 MB
0 13/03/2020 Preuzeti
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda
69.58 KB
4 09/03/2020 Preuzeti
I izmena Konkursne dokumentacije J.N. br. 1.1.13/20
76.75 KB
2 09/03/2020 Preuzeti
Odgovor I – materijal za održavanje
243.50 KB
0 09/03/2020 Preuzeti
KONKURSNA DOKUMENTACIJA Ј.N. male vrednosti br. 1.1.13/20 nabavka materijala za održavanje – po partijama
318.68 KB
7 03/03/2020 Preuzeti
Poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti broj 1.1.13/20 materijal za održavanje – po partijama
81.66 KB
4 03/03/2020 Preuzeti
KONKURSNA DOKUMENTACIJA J.N. broj 1.2.11/20 otvoreni postupak
293.21 KB
22 25/02/2020 Preuzeti
POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA za otvoreni postupak J.N. broj 1.2.11/20 ugostiteljske usluge po partijama
81.01 KB
21 25/02/2020 Preuzeti
OBAVEŠTENJE o zaključenom ugovoru u otvorenom postupku javne nabavke – Nabavka električne energije 1.1.3/19
15.80 KB
6 17/12/2019 Preuzeti
Obaveštenje o zaključenom Ugovoru u postupku centralizovane javne nabavke – usluga osiguranja imovine 1.2.7/19
590.13 KB
5 25/11/2019 Preuzeti
    Zatvori Meni